Петропавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

 

 


Нормативно - правові документи

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРИЙНЯЛА ЗАКОН ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ

 В ГРОМАДСЬКИХ ЗАКЛАДАХ В НІЧНИЙ ЧАС

 

   Верховна Рада України затвердила закон про регламент перебування дітей і підлітків віком до 16 років, в закладах громадського харчування, а також на підприємствах, діяльність яких пов'язана з розвагами. Відтепер дітям і особам які не досягли віку понад 16 років, заборонено розважатися в нічних клубах після 22:00, після вказаного часу дитину має супроводжувати хоча б один з батьків.

    Закон «Про охорону дитинства» доповнений статтею 201 «Особливості перебування дітей в установах, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг або громадському харчуванні» наступного змісту: «Діти до 16 років з двадцяти двох до шести годин можуть знаходитися в установах, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг або громадському харчуванні тільки в присутності принаймні одного з батьків або іншого законного представника дитини. Власники закладів, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг, або громадського харчування, і уповноважені ними особи зобов'язані вживати заходів до недопущення в такі заклади з двадцяти двох до шостої годин дітей до 16 років без супроводу осіб, вказаних в частині першій даної статті. Власники закладів, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг, або громадського харчування, і уповноважені ними особи мають право в період з двадцяти двох до шостої годин вимагати у відвідувачів таких закладів документи, підтверджуючі досягнення ними 16-річного віку».

     За порушення порядку перебування неповнолітніх в громадських місцях після 23.00 до адміністративної відповідальності притягатимуть батьків або осіб, що їх замінюють.

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про охорону дитинства м. Київ, 26 квітня 2001 року N 2402-III 

{  Закон  доповнено  статтею  20-1  згідно  із  Законом  N 243-VII
243-18 )  від 16.05.2013 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами   N 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.232   N  177-IV  (  177-15 ) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347   N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86   N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250   N 1410-IV  ( 1410-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.251   N 2304-IV  ( 2304-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N  6, ст.144   N 2353-IV  ( 2353-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.191   N 2414-IV  ( 2414-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.202   N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,                                                             ст.267   N  257-VI  (  257-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.230   N 1343-VI  ( 1343-17 ) від 19.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.550   N 1397-VI  ( 1397-17 ) від 21.05.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.596   N 2394-VI  ( 2394-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 39, ст.513   N 2435-VI  ( 2435-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.539   N 3234-VI  ( 3234-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.433   N 3525-VI  ( 3525-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N  4, ст.20   N 4723-VI  ( 4723-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.95   N 5290-VI  ( 5290-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.549   N 5462-VI  ( 5462-17 ) від 16.10.2012   N 5477-VI  ( 5477-17 ) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693   N 243-VII  (  243-18 ) від 16.05.2013 }                 Цей Закон   визначає   охорону   дитинства   в   Україні   як  стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров'я,  освіту,  соціальний захист та  всебічний розвиток встановлює основні  засади  державної політики у цій сфері.

 

 Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких  провадиться

                             діяльність у сфері розваг  або  закладах громадського харчування
 

     Діти  віком  до  16  років з двадцять другої до шостої години можуть  перебувати  у  закладах,  у  яких провадиться  діяльність у сфері   розваг   або  закладах  громадського  харчування  лише  в  присутності   принаймні  одного  з  батьків  чи  іншого  законного  представника  дитини  або  особи, яка її супроводжує і несе за неї  персональну відповідальність.
 

     Власники  закладів,  у  яких  провадиться  діяльність у сфері розваг  або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи  зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади  з  двадцять  другої  до  шостої  години  дітей  до  16  років  без  супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.
 

     Власники  закладів,  у  яких  провадиться  діяльність у сфері розваг  або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи  мають  право  у  період  з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 180-1 такого змісту:

"Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статтю 221 після слів і цифр "частиною третьою статті 178" доповнити словом і цифрами "статтею 180-1".

2. Закон України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами) доповнити статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування

Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність.

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження осіб, зазначених у частині першій цієї статті.

Власники закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

                                                                    

м. Київ 

16 травня 2013 року 
№ 243-VII